Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 20:47 (Data juliańska: 2458654.366)
P= -7.83°   Bo= 1.54°   Lo= 127.12°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 10-10-2018 rok godz. 12:50 UTC nr obserw. 10/186/paź/1030


10-10-2018 Janusz Bańkowski

Kolejny dzień na Słońcu  bez aktywnych ośrodków nadal „cisza” słoneczna.  Aktywność słoneczna zerowa   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 żółty  +body ESO550D.

Podstrona w budowie.