Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-12-10    Czas UT: 23:43 (Data juliańska: 2458464.488)
P= 11.59°   Bo= -0.49°   Lo= 112.09°   Carr. Rot 2211
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 10-10-2018 rok godz. 12:50 UTC nr obserw. 10/186/paź/1030


10-10-2018 Janusz Bańkowski

Kolejny dzień na Słońcu  bez aktywnych ośrodków nadal „cisza” słoneczna.  Aktywność słoneczna zerowa   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 żółty  +body ESO550D.