Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 20:52 (Data juliańska: 2458654.369)
P= -7.83°   Bo= 1.54°   Lo= 127.08°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 11-10-2018 rok godz. 13:00 UTC nr obserw. 11/187/paź/1031


11-10-2018 Janusz Bańkowski

Nadal trwa wyzerowana aktywność słoneczna to kolejny już ósma doba bez plam słonecznych. Aktywność słoneczna zerowa   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 żółty  +body ESO550D.

 

Podstrona w budowie.