Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-10-22    Czas UT: 13:55 (Data juliańska: 2458414.080)
P= 25.71°   Bo= 5.29°   Lo= 56.59°   Carr. Rot 2209
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 11-10-2018 rok godz. 13:00 UTC nr obserw. 11/187/paź/1031


11-10-2018 Janusz Bańkowski

Nadal trwa wyzerowana aktywność słoneczna to kolejny już ósma doba bez plam słonecznych. Aktywność słoneczna zerowa   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 żółty  +body ESO550D.