Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-02-23    Czas UT: 12:37 (Data juliańska: 2458538.026)
P= -19.94°   Bo= -7.11°   Lo= 223.66°   Carr. Rot 2214
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 11-10-2018 rok godz. 13:00 UTC nr obserw. 11/187/paź/1031


11-10-2018 Janusz Bańkowski

Nadal trwa wyzerowana aktywność słoneczna to kolejny już ósma doba bez plam słonecznych. Aktywność słoneczna zerowa   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 żółty  +body ESO550D.

 

Podstrona w budowie.