Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-12-10    Czas UT: 23:52 (Data juliańska: 2458464.494)
P= 11.59°   Bo= -0.49°   Lo= 112.01°   Carr. Rot 2211
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 11-10-2018 rok godz. 13:00 UTC nr obserw. 11/187/paź/1031


11-10-2018 Janusz Bańkowski

Nadal trwa wyzerowana aktywność słoneczna to kolejny już ósma doba bez plam słonecznych. Aktywność słoneczna zerowa   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 żółty  +body ESO550D.