Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-10-22    Czas UT: 14:23 (Data juliańska: 2458414.099)
P= 25.71°   Bo= 5.29°   Lo= 56.34°   Carr. Rot 2209
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 12-05-2018 rok godz.1340 UTC nr obserw.10/71/maj/915


12-05-2018 Janusz Bańkowski

Ładna  pogoda dobry seeing  jak zawsze zachęca do obserwacji Słońca. Grupa2709  stała się dwubiegunową i podzielona została na dwie części CV = Bxo2. Liczba  Wolfa  R = 12, aktywność  plamotwórcza SN = 2 Janusz B.