Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-01-15    Czas UT: 23:40 (Data juliańska: 2458500.486)
P= -5.44°   Bo= -4.70°   Lo= 357.95°   Carr. Rot 2213
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 12-05-2018 rok godz.1340 UTC nr obserw.10/71/maj/915


12-05-2018 Janusz Bańkowski

Ładna  pogoda dobry seeing  jak zawsze zachęca do obserwacji Słońca. Grupa2709  stała się dwubiegunową i podzielona została na dwie części CV = Bxo2. Liczba  Wolfa  R = 12, aktywność  plamotwórcza SN = 2 Janusz B.