Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-05-26    Czas UT: 19:53 (Data juliańska: 2458265.328)
P= -17.32°   Bo= -1.32°   Lo= 222.81°   Carr. Rot 2204
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 12-05-2018 rok godz.1340 UTC nr obserw.10/71/maj/915


12-05-2018 Janusz Bańkowski

Ładna  pogoda dobry seeing  jak zawsze zachęca do obserwacji Słońca. Grupa2709  stała się dwubiegunową i podzielona została na dwie części CV = Bxo2. Liczba  Wolfa  R = 12, aktywność  plamotwórcza SN = 2 Janusz B.