Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-01-16    Czas UT: 00:35 (Data juliańska: 2458499.524)
P= -4.99°   Bo= -4.61°   Lo= 10.62°   Carr. Rot 2212
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 13-05-2018 rok godz.08:00 UTC nr obserw.11/72/maj/916


13-05-2018 Janusz Bańkowski

Grupa 2709 ponownie   stała się jednobiegunowa biegunową grupą będąca prawie w centrum tarczy.  Jak na  razie plama z ta grupą bez strategicznego znaczenia  CV = Axx1 liczba  Wolfa  R = 11, aktywność  plamotwórcza SN = 1 Janusz B.