Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-05-26    Czas UT: 19:53 (Data juliańska: 2458265.328)
P= -17.32°   Bo= -1.32°   Lo= 222.81°   Carr. Rot 2204
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 13-05-2018 rok godz.08:00 UTC nr obserw.11/72/maj/916


13-05-2018 Janusz Bańkowski

Grupa 2709 ponownie   stała się jednobiegunowa biegunową grupą będąca prawie w centrum tarczy.  Jak na  razie plama z ta grupą bez strategicznego znaczenia  CV = Axx1 liczba  Wolfa  R = 11, aktywność  plamotwórcza SN = 1 Janusz B.