Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-01-16    Czas UT: 00:25 (Data juliańska: 2458499.517)
P= -4.99°   Bo= -4.61°   Lo= 10.71°   Carr. Rot 2212
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 14-05-2018 rok godz.09:50 UTC nr obserw.12/73/maj/917


14-05-2018 Janusz Bańkowski

Grupa 2709 ponownie   została wchłonięta przez powierzchnię tarczy słonecznej. Widać grupy, które na naszych oczach powstają i znikają po 24-48 godzinach są jeszcze jednak strukturalnie za słabe aby mogły rozwijać się do większych swoich wielkości. Liczba Wolfa R  0 i SN = 0. Janusz B.