Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-05-26    Czas UT: 19:53 (Data juliańska: 2458265.328)
P= -17.32°   Bo= -1.32°   Lo= 222.81°   Carr. Rot 2204
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 14-05-2018 rok godz.09:50 UTC nr obserw.12/73/maj/917


14-05-2018 Janusz Bańkowski

Grupa 2709 ponownie   została wchłonięta przez powierzchnię tarczy słonecznej. Widać grupy, które na naszych oczach powstają i znikają po 24-48 godzinach są jeszcze jednak strukturalnie za słabe aby mogły rozwijać się do większych swoich wielkości. Liczba Wolfa R  0 i SN = 0. Janusz B.