Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-03-20    Czas UT: 10:55 (Data juliańska: 2458562.955)
P= -25.14°   Bo= -7.05°   Lo= 255.19°   Carr. Rot 2215
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 15-04-2018 rok godz.07:20 UTC nr obserw. 12/53/kwi/897


15-04-2018 Janusz Bankowski

Ponownie wszystko powróciło do normy aktywność zerowa R i SN równe zero. Czekamy czy będą  pojawiać  się w  dużych szerokościach heliograficznych Słońca.  fot. J. Bańkowski

Podstrona w budowie.