Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-07-21    Czas UT: 23:00 (Data juliańska: 2458322.458)
P= 7.03°   Bo= 5.03°   Lo= 186.71°   Carr. Rot 2206
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 15-04-2018 rok godz.07:20 UTC nr obserw. 12/53/kwi/897


15-04-2018 Janusz Bankowski

Ponownie wszystko powróciło do normy aktywność zerowa R i SN równe zero. Czekamy czy będą  pojawiać  się w  dużych szerokościach heliograficznych Słońca.  fot. J. Bańkowski