Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-04-22    Czas UT: 02:27 (Data juliańska: 2458230.602)
P= -25.42°   Bo= -5.04°   Lo= 321.94°   Carr. Rot 2203
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 15-04-2018 rok godz.07:20 UTC nr obserw. 12/53/kwi/897


15-04-2018 Janusz Bankowski

Ponownie wszystko powróciło do normy aktywność zerowa R i SN równe zero. Czekamy czy będą  pojawiać  się w  dużych szerokościach heliograficznych Słońca.  fot. J. Bańkowski