Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-12-10    Czas UT: 23:40 (Data juliańska: 2458464.486)
P= 11.59°   Bo= -0.49°   Lo= 112.12°   Carr. Rot 2211
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 15-04-2018 rok godz.07:20 UTC nr obserw. 12/53/kwi/897


15-04-2018 Janusz Bankowski

Ponownie wszystko powróciło do normy aktywność zerowa R i SN równe zero. Czekamy czy będą  pojawiać  się w  dużych szerokościach heliograficznych Słońca.  fot. J. Bańkowski