Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-09-22    Czas UT: 15:44 (Data juliańska: 2458384.156)
P= 25.14°   Bo= 7.05°   Lo= 91.40°   Carr. Rot 2208
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 12.09.2018


12-09-2018 Tadeusz Figiel

Grupa 2722 tak szybko jak powstała tak szybko została wchłonięta i pozostały jedynie dwie największe plamy z dnia 11.09. Liczba Wolfa 12 SN 2 CV=2