Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-02-23    Czas UT: 13:57 (Data juliańska: 2458538.081)
P= -19.96°   Bo= -7.11°   Lo= 222.93°   Carr. Rot 2214
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 12.09.2018


12-09-2018 Tadeusz Figiel

Grupa 2722 tak szybko jak powstała tak szybko została wchłonięta i pozostały jedynie dwie największe plamy z dnia 11.09. Liczba Wolfa 12 SN 2 CV=2

Podstrona w budowie.