Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-07-17    Czas UT: 01:20 (Data juliańska: 2458681.556)
P= 4.37°   Bo= 4.47°   Lo= 127.25°   Carr. Rot 2219
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 12.09.2018


12-09-2018 Tadeusz Figiel

Grupa 2722 tak szybko jak powstała tak szybko została wchłonięta i pozostały jedynie dwie największe plamy z dnia 11.09. Liczba Wolfa 12 SN 2 CV=2

Podstrona w budowie.