Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-19    Czas UT: 07:04 (Data juliańska: 2458806.794)
P= 20.25°   Bo= 2.40°   Lo= 273.62°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 07-11-2019 rok godz.13:05 UTC nr 04/220/lis/1279


07-11-2019 Janusz Bańkowski

Ponowne chwilowe rozpogodzenia pozwalają na wykonanie obserwacji  Jednak w dalszym ciągu trwa cisza słoneczna,  liczba Wolfa R =0. fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).