Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 09:37 (Data juliańska: 2458741.901)
P= 24.04°   Bo= 7.21°   Lo= 49.61°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-06-2019 rok godz. 07:10UTC nr 10/099/cze/1158


11-06-2019 Janusz Bańkowski

Dzisiaj to  już 19 doba bez plam słonecznych brak jakiejkolwiek aktywności; liczba Wolfa R = 0 w dalszym ciągu.  Jest to jednak długi okres czasu  pozbawiony ośrodków aktywnych. Liczba Wolfa R = 0.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.

Podstrona w budowie.