Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 15:10 (Data juliańska: 2458654.132)
P= -7.93°   Bo= 1.51°   Lo= 130.22°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-06-2019 rok godz. 07:10UTC nr 11/100/cze/1159


12-06-2019 Janusz Bańkowski

To już  moja 100 obserwacja w 2019 roku, a  20 kolejna doba  bez plam słonecznych brak jakiejkolwiek aktywności; liczba Wolfa R = 0 w dalszym ciągu.  Jest to jednak długi okres czasu  pozbawiony ośrodków aktywnych. Liczba Wolfa R = 0.  Na zachodnim brzegu tarczy słonecznej generują się pochodnie.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.

Podstrona w budowie.