Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-12-16    Czas UT: 08:31 (Data juliańska: 2458833.855)
P= 9.74°   Bo= -1.01°   Lo= 276.99°   Carr. Rot 2225
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 12-08-2019 rok godz. 06:50 UTC nr 10/155/sie/1214


12-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna  28 moja obserwacja Słońca,  bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni  tych wizualnych  Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).