Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-18    Czas UT: 05:25 (Data juliańska: 2458713.726)
P= 16.94°   Bo= 6.76°   Lo= 61.80°   Carr. Rot 2220
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 12-08-2019 rok godz. 06:50 UTC nr 10/155/sie/1214


12-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna  28 moja obserwacja Słońca,  bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni  tych wizualnych  Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).

Podstrona w budowie.