Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-10    Czas UT: 00:45 (Data juliańska: 2459040.531)
P= 1.58°   Bo= 3.86°   Lo= 69.43°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 01-06-2020 rok godz. 06:00  UTC  nr 01/101/cze/1401


01-06-2020 http://sos.poa.com.pl///foto/aktualnosci_artykuly/oVtFycQmY0ubXOfQrgCF3PhWab5Iq0.jpg

 

Pierwsza obserwacja czerwca powierzchnia tarczy wita nas z dużym falowym obszarem pochodni. Znajduje się ona dokładnie ją widać w okularze teleskopu na szerokości  heliograficznej 40*N (płn.- wsch.) brzeg tarczy. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, ZWO ASI120MC. klatek 30,   program RegiStax5 i PaintNet