Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-18    Czas UT: 04:41 (Data juliańska: 2458713.695)
P= 16.93°   Bo= 6.76°   Lo= 62.20°   Carr. Rot 2220
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-08-2019 rok godz. 07:30 UTC nr 11/156/sie/1215


13-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna 29 moja obserwacja Słońca, bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni tych wizualnych. Obserwacja słońca dzięki lokalnym kilkuminutowym rozpogodzeniom. Liczba Wolfa R = 0. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro) stack 20 klatek inna technika.

Podstrona w budowie.