Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-21    Czas UT: 07:14 (Data juliańska: 2459113.801)
P= 25.04°   Bo= 7.07°   Lo= 180.97°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-08-2020 rok godz. 06:10 UTC nr 11/150/sie/1451


13-08-2020 Janusz Bańkowski


Na płd.-wsch. na SDO grupę złożoną z trzech plamek. Jednak obserwacja amatorska nie wykazuje żadnej grupy. Jest ona na tyle mała aby mogła być dostrzeżona dlatego dla mnie liczba Wolfa R=0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).