Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-21    Czas UT: 06:26 (Data juliańska: 2459113.768)
P= 25.03°   Bo= 7.07°   Lo= 181.41°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 14-08-2020 rok godz. 06:20 UTC nr 12/151/sie/1452


14-08-2020 Janusz Bańkowski


Słońce powróciło do aktywności zerowej liczba Wolfa R = 0. Na półkuli południowej przy wschodnim brzegu tarczy widoczne jest formacja pochodni zajmująca dość duży obszar. Zapewne jest zapowiedzią wygenerowania grupy słonecznej. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).