Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-22    Czas UT: 19:43 (Data juliańska: 2459115.322)
P= 25.23°   Bo= 7.03°   Lo= 160.90°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 14-09-2020 rok godz. 06:00 UTC nr 11/177/wrz/1477


14-09-2020 Janusz Bańkowski


Dalszy ciąg  brak wizualnych aktywnych ośrodków  liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro). Czy wiesz, że… W zapiskach astronoma H. Schwabe  cykl 10 letni odbiegał jednak od normy.  Zdarzyło się, że pomiędzy maksymalnymi wartościami plam słonecznych na powierzchni Słońca ten okres był krótszy 7 letni. W drugim przypadku u innych astronomów był znacznie  dłuższy 16 letni miało to miejsce w latach 1788-1804. W zapiskach kronikarzy chińskich, którzy również  prowadzili obserwacje Słońca już prawie od 100 r p.n.e. do czasów średniowiecznych było kilkadziesiąt obserwacji plam słonecznych. Były one widoczne doskonale gołym okiem w szczególności przy wschodzie i zachodzie Słońca.