Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-22    Czas UT: 21:24 (Data juliańska: 2459115.392)
P= 25.23°   Bo= 7.02°   Lo= 159.97°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16-09-2020 rok godz. 05:50 UTC nr 13/179/wrz/1479


16-09-2020 Janusz Bańkowski


Dziś obserwacja 27 bez aktywnych ośrodków grup słonecznych tych wizualnych dlatego w dalszym ciągu  liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).