Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-01    Czas UT: 18:44 (Data juliańska: 2459002.281)
P= -14.97°   Bo= -0.55°   Lo= 215.71°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 20-05-2020 rok godz. 8:20 UTC nr 093/18/maj/1393


20-05-2020 Janusz Bańkowski


To już 20 doba bez aktywnych ośrodków grup plam słonecznych nadal nasza dzienna gwiazda jest „wyciszona”. Od początku 2020 roku wykonanych przeze mnie obserwacji 80 z nich to zerowa aktywność. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).