Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-24    Czas UT: 04:25 (Data juliańska: 2459116.684)
P= 25.38°   Bo= 6.98°   Lo= 142.92°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 20-05-2020 rok godz. 8:20 UTC nr 093/18/maj/1393


20-05-2020 Janusz Bańkowski


To już 20 doba bez aktywnych ośrodków grup plam słonecznych nadal nasza dzienna gwiazda jest „wyciszona”. Od początku 2020 roku wykonanych przeze mnie obserwacji 80 z nich to zerowa aktywność. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).