Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-24    Czas UT: 05:37 (Data juliańska: 2459116.734)
P= 25.39°   Bo= 6.98°   Lo= 142.26°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 21-05-2020 rok godz. 6:20 UTC nr 094/19/maj/1394


21-05-2020 Janusz Bankowski


Trzy tygodnie bez wizualnej aktywności słonecznej tej wizualnej. Ładnie widać Słońce w teleskopie bez filtrów. Jedyny filtr to wytrawione lustro teleskopu. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).