Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-01    Czas UT: 20:21 (Data juliańska: 2459002.348)
P= -14.95°   Bo= -0.54°   Lo= 214.82°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 21-05-2020 rok godz. 6:20 UTC nr 094/19/maj/1394


21-05-2020 Janusz Bankowski


Trzy tygodnie bez wizualnej aktywności słonecznej tej wizualnej. Ładnie widać Słońce w teleskopie bez filtrów. Jedyny filtr to wytrawione lustro teleskopu. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).