Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-04-04    Czas UT: 14:55 (Data juliańska: 2458944.122)
P= -26.25°   Bo= -6.32°   Lo= 264.40°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 22-03-2020 rok godz. 10:50 UTC   nr  14/036/mar/1336


22-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Ciszy słonecznej ciąg dalszy  aktywność wyzerowana liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski refraktor  Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D filtr żółty 1,25’’ 10 klatek,   program RegiStax5 i PaintNet