Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 06:09 (Data juliańska: 2459042.756)
P= 2.58°   Bo= 4.08°   Lo= 39.99°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 22-03-2020 rok godz. 10:50 UTC   nr  14/036/mar/1336


22-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Ciszy słonecznej ciąg dalszy  aktywność wyzerowana liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski refraktor  Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D filtr żółty 1,25’’ 10 klatek,   program RegiStax5 i PaintNet