Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-04-04    Czas UT: 15:02 (Data juliańska: 2458944.126)
P= -26.25°   Bo= -6.32°   Lo= 264.34°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-03-2020 rok godz. 07:10 UTC nr 16/038/mar/1338


25-03-2020 Janusz Bańkowski

Liczba Wolfa w dalszym ciągu ma wartość zerową R = 0. fot. J. Bańkowski refraktor Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D filtr żółty 1,25’’ 10 klatek, program RegiStax5 i PaintNet