Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-04-04    Czas UT: 14:20 (Data juliańska: 2458944.097)
P= -26.25°   Bo= -6.32°   Lo= 264.73°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 25-03-2020 rok godz. 07:10 UTC   nr  17/039/mar/1339


25-03-2020 Janusz Bańkowski

 

 

Piękna pogoda przezroczystość idealna atmosfery można fotografować Słońce na „ostro”. Dzisiaj liczba Wolfa w dalszym ciągu ma wartość zerową R = 0.  fot.  J. Bańkowski refraktor  Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D filtr żółty 1,25’’ 10 klatek,   program RegiStax5 i PaintNet