Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 05:22 (Data juliańska: 2459042.724)
P= 2.56°   Bo= 4.08°   Lo= 40.41°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 26-03-2020 rok godz.12:10 UTC   nr  18/040mar/1340


26-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Nadal ciąg dalszy ciszy słonecznej to już non – stop  wykonana obserwacja od grupy 2758  (09 marca br.) Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).