Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-09    Czas UT: 23:36 (Data juliańska: 2459041.483)
P= 2.01°   Bo= 3.95°   Lo= 56.83°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 26-06-2020 rok godz. 06:20 UTC nr 12/112/cze/1412


26-06-2020 Janusz Bankowski


Powierzchnia tarczy słonecznej widzianej od strony naszej planety wyzerowana z wszelkich wizualnych aktywnych ośrodków.   Liczba Wolfa R = 0 i Z = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).