Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:48 (Data juliańska: 2458996.867)
P= -16.95°   Bo= -1.20°   Lo= 287.35°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 27-03-2020 rok godz.09:50  UTC   nr  041/19//mar/1341


27-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Nadal trwający dalszy ciąg   „ciszy”  słonecznej to już non – stop  wykonana obserwacja od grupy 2758  (09 marca br.) Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).