Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:36 (Data juliańska: 2458996.900)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 286.91°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 28-03-2020 rok godz.08:20  UTC   nr  042/20/mar/1342


28-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Dzisiaj to już 19 dni bez wizualnych ośrodków aktywnych na powierzchni Słońca. Znajdujemy się w okresie  "ciszy" poza incydentalnymi przypadkami jakie  od czasu do czasu możemy dostrzec na jego powierzchni. Liczba Wolfa R = 0. fot. J. Bańkowski refraktor Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D,  10 klatek, program RegiStax5 i PaintNet