Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-10    Czas UT: 00:58 (Data juliańska: 2459040.540)
P= 1.59°   Bo= 3.86°   Lo= 69.31°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 28-06-2020 rok godz. 07:00  UTC  nr 14/114/cze/1414


28-06-2020 Janusz Bańkowski

 

Cisza słoneczna ciąg dalszy SDO wykazuje grupę ale jest ona poza zasięgiem mojego teleskopu. Liczba Wolfa R = 0 i Z = 1   Liczba Wolfa R = 0 i Z = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).