Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-08    Czas UT: 08:33 (Data juliańska: 2459069.856)
P= 13.77°   Bo= 6.29°   Lo= 41.50°   Carr. Rot 2233
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 28-07-2020 rok godz. 07:00 UTC nr 21/136/lip/1436


28-07-2020 Janusz Bańkowski


W końcu powoli Słońce będzie ukazywało się swoją już wyższą aktywność. Na półkuli północnej kierunek E-N  ukazała się nowa grupa w sumie widoczna na granicy optycznej mojego teleskopu. Za nią z kolei ciągną się małe białe „nitki” tj. pochodnie. Być może wygeneruje kilka jeszcze plamek. Liczba Wolfa R = 22 SN = 1. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).