Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:57 (Data juliańska: 2458996.873)
P= -16.95°   Bo= -1.19°   Lo= 287.27°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 29-03-2020 rok godz.08:20  UTC   nr  043/21/mar/1343


29-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Dzisiaj warunki obserwacyjne Słońce  trochę się pogorszyły ale to chyba i tak bez znaczenie ponieważ od 20 dni  panuje cisza słoneczna i liczba Wolfa R = 0. fot. J. Bańkowski refraktor Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D,  10 klatek, program RegiStax5 i PaintNet.