Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-10    Czas UT: 00:52 (Data juliańska: 2459040.536)
P= 1.58°   Bo= 3.86°   Lo= 69.37°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 30-06-2020 rok godz. 07:10  UTC  nr 15/115/cze/1415


30-06-2020 Janusz Bańkowski

 

Powierzchnia Słońca wyzerowana jest ze swojej aktywności tzw. panująca w dalszym ciągu „cisza” słoneczna strony zwróconej ku Ziemi. Liczba Wolfa R = 0 i Z = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).