Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 11:24 (Data juliańska: 2458994.975)
P= -17.60°   Bo= -1.42°   Lo= 312.38°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  01-11-2019 rok godz. 09:50 UTC  nr  01/217/lis/1276


01-11-2019 Janusz Bańkowski

 

Dalszy ciąg trwającej  ciszy słonecznej.  Na dzień dzisiejszy liczba Wolfa R=0. fot.  J. Bańkowski teleskop Sky-W 90/900 .