Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-19    Czas UT: 07:43 (Data juliańska: 2458806.822)
P= 20.24°   Bo= 2.40°   Lo= 273.25°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  01-11-2019 rok godz. 09:50 UTC  nr  01/217/lis/1276


01-11-2019 Janusz Bańkowski

 

Dalszy ciąg trwającej  ciszy słonecznej.  Na dzień dzisiejszy liczba Wolfa R=0. fot.  J. Bańkowski teleskop Sky-W 90/900 .