Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-10-22    Czas UT: 02:11 (Data juliańska: 2458778.591)
P= 25.77°   Bo= 5.35°   Lo= 285.48°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  05-10-2019 rok godz. 14:10 UTC nr  04/193/paź/1252


05-10-2019 Janusz Bańkowski

 

 

Obserwacja wykonana dzięki  lokalnemu rozpogodzeniu(10-15 minut) . Cisza słoneczna ciąg dalszy.  Liczba Wolfa R = 0. fot. fot.  J. Bańkowski teleskop 114/1000  (wytrawione lustro).  

Podstrona w budowie.