Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-10-22    Czas UT: 00:42 (Data juliańska: 2458778.529)
P= 25.78°   Bo= 5.36°   Lo= 286.30°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  06-10-2019 rok godz. 07:00 UTC nr  05/194/paź/1253


06-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Piękny przejrzysty seeing to dobre warunki do obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Cisza słoneczna ciąg dalszy.  Liczba Wolfa R = 0. fot. fot.  J. Bańkowski teleskop 114/1000. (wytrawione lustro).  

Podstrona w budowie.