Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-19    Czas UT: 08:31 (Data juliańska: 2458806.855)
P= 20.23°   Bo= 2.39°   Lo= 272.81°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  06-11-2019 rok godz.10:30 UTC  nr  03/219/lis/1278


06-11-2019 Janusz Bańkowski

Chwilowe rozpogodzenia pozwalają wykonać obserwację Słońca chociaż warunki są nie komfortowe ze względu na seeing. W dalszym ciągu trwa cisza słoneczna. Dlatego stwierdzam, że liczba Wolfa R =0. fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).