Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 12:05 (Data juliańska: 2458995.003)
P= -17.59°   Bo= -1.42°   Lo= 312.01°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  06-11-2019 rok godz.10:30 UTC  nr  03/219/lis/1278


06-11-2019 Janusz Bańkowski

Chwilowe rozpogodzenia pozwalają wykonać obserwację Słońca chociaż warunki są nie komfortowe ze względu na seeing. W dalszym ciągu trwa cisza słoneczna. Dlatego stwierdzam, że liczba Wolfa R =0. fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).