Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-29    Czas UT: 17:47 (Data juliańska: 2458878.241)
P= -10.99°   Bo= -5.80°   Lo= 52.45°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  08-01-2020  rok godz.08:40   UTC  nr  03/003/sty/1301


08-01-2020 Janusz Bańkowski

 

Pogoda do obserwacji Słońca tylko przy seeingu 3-4 w chwilowych rozpogodzeniach (lokalnych).  Co prawd zdjęcia SDO ukazują grupę 2755 ale moja obserwacje  zaliczam ja do zerowej aktywności R = 0 fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro) filtr GSO żółty.