Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 11:28 (Data juliańska: 2458994.978)
P= -17.60°   Bo= -1.42°   Lo= 312.34°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  08-02-2020  rok godz. 10:10 UTC  nr  04/014/luty/1313


08-02-2020 Janusz Bańkowski

 

Dynamika ruchu danej grupy plam po powierzchni tarczy słonecznej jest bardzo ciekawa. Jeżeli mamy możliwość wykonywania fotografii Słońca przez teleskop w odstępach 24 godzinnych każdego dnia uzyskamy ciekawy jej „tranzyt”. Po złożeniu odpowiedniej ilości zdjęć możemy otrzymać kilkunastu sekundowy film. Fotografując odpowiednią upatrzoną grupę dostrzeżemy jak dobowo o jeden stopień na powierzchni zajmuje inne już swoje położenie . Dzisiejsza obserwacja Słońca przy znakomitym seeingu  pozwala na  „ostre” jego fotografowania  Nadal jest brak obszarów aktywnych  w postaci grup słonecznych  Liczba Wolfa  R = 0 ; F = 2 i SN = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, EOS550 D klatek40  program RegiStax5 i PaintNet. fot.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, EOS550 D klatek40  program RegiStax5 i PaintNet.