Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-02-23    Czas UT: 12:55 (Data juliańska: 2458903.038)
P= -19.87°   Bo= -7.10°   Lo= 85.93°   Carr. Rot 2227
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  09-02-2020  rok godz. 08:30  UTC  nr  05/015/luty/1314


09-02-2020 Janusz Bańkowski

 

Dzisiejsza obserwacja Słońca przy możliwa przy chwilowym rozpogodzeniu nadal jest brak obszarów aktywnych  w postaci grup słonecznych  Liczba Wolfa  R = 0 ; SN = 0. Na zdjęciach SDO widać schodzące pochodnie z tarczy słonecznej niestety optycznie niewidziane przeze mnie w bezpośredniej obserwacji. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).