Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-24    Czas UT: 05:57 (Data juliańska: 2459116.748)
P= 25.39°   Bo= 6.98°   Lo= 142.07°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  12-01-2020  rok godz.10:50   UTC  nr  04/004/sty/1302


12-01-2020 Janusz Bańkowski

 

Styczeń nie jest jak na razie miesiącem systematycznych i  regularnych obserwacji Słońca Pogoda obserwacyjna tylko  w chwilowych rozpogodzeniach (lokalnych)  seeing 3-4, aktywność zerowa, liczba Wolfa  R = 0 fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).