Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:31 (Data juliańska: 2458994.938)
P= -17.62°   Bo= -1.43°   Lo= 312.87°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  13-02-2020  rok godz. 09:40 UTC  nr  07/017/luty/1317


13-02-2020 Janusz Bańkowski

 

Czy wiesz, że …” Duński astronom Ole Romer  pokazał przez siebie wykonanych  obserwacjach ponad wszelką wątpliwość,  iż światło  ma skończoną  prędkość.  Kwestia  prędkości światła i dyskusja jaka panowała przez stulecia  została zakończona. W dniu 9 listopada 1676 roku udowodnił swoim przeciwnikom, iż on posiada rację w kwestii natury prędkości swiatłą”…

Dalszy ciąg ciszy słonecznej, powierzchnia tarczy słonecznej uwolniona jest od jakichkolwiek aktywnych obszarów grup słonecznych. Liczba Wolfa  R = 0 ; SN = 0. Na zdjęciach SDO widać schodzące pochodnie z tarczy słonecznej niestety optycznie niewidziane przeze mnie w bezpośredniej obserwacji. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).