Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-29    Czas UT: 16:45 (Data juliańska: 2458878.198)
P= -10.97°   Bo= -5.80°   Lo= 53.01°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  14-01-2020  rok godz.09:30 UTC  nr  05/005/sty/1303


14-01-2020 Janusz Bańkowski

 

Pogoda dobra do obserwacji Słońca, seeing 2, brak obszarów aktywnych, aktywność zerowa, liczba Wolfa  R = 0 fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).