Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:39 (Data juliańska: 2458994.944)
P= -17.61°   Bo= -1.42°   Lo= 312.79°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  19-10-2019 rok godz.07:30 UTC  nr  17/206/paź/1265


19-10-2019 Janusz Bańkowski

Ciąg dalszy ciszy słonecznej z liczbą Wolfa R=0J. Bańkowski teleskop Sky-W 90/900. Słoneczne kosmiczne obserwatoria monitorują przez 24 godziny na dobę obraz Słońca. Informacje spływające z kosmosu na temat Słońca są już tak precyzyjne od dokonywanych obserwacji jakich uzyskujemy z powierzchni Ziemi. Kosmos pozbawiony jest atmosferycznych wad uzyskane dane na temat naszej dziennej gwiazdy uzyskujemy w sposób ja najbardziej bezpośredni……Janusz Bańkowski NATURA SŁOŃCA.