Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-12-06    Czas UT: 20:42 (Data juliańska: 2458824.363)
P= 13.89°   Bo= 0.20°   Lo= 42.06°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  19-11-2019 rok godz.10:30  UTC  nr  07/223/lis/1282


19-11-2019 Janusz Bańkowski

Ciąg dalszy idealnej „ciszy” słonecznej tej wizualnej na powierzchni fotosfery.   Liczba Wolfa R =0. fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).