Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:08 (Data juliańska: 2459002.714)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 209.98°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  19-11-2019 rok godz.10:30  UTC  nr  07/223/lis/1282


19-11-2019 Janusz Bańkowski

Ciąg dalszy idealnej „ciszy” słonecznej tej wizualnej na powierzchni fotosfery.   Liczba Wolfa R =0. fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).