Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-19    Czas UT: 07:26 (Data juliańska: 2458806.810)
P= 20.24°   Bo= 2.40°   Lo= 273.40°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  21-10-2019 rok godz.06:10  UTC  nr  19/208/paź/1267


21-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Dalszy długo dobowy ciąg ciszy słonecznej. Tarcza słoneczna od strony widzianej z Ziemi uwolniona od wizualnych aktywnych ośrodków. Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro)…..” Naukowcy są przekonani, że klimat na Ziemi rozpoczął swoją zmianę uzależnioną w głównej mierze od aktywności słoneczniej już ok. 3 mln lat temu. Dopiero przez okres ostatnich 12000 lat rozpoczął swoją klimatyczną stabilizacje. Strefa klimatyczna mroźna z ostrymi zimami powoli rozpoczęła przeobrażać się w klimat coraz umiarkowany”…NATURA SŁOŃCA.