Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:11 (Data juliańska: 2459002.716)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 209.95°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  26-11-2019 rok godz.11:50  UTC  nr  08/224/lis/1283


26-11-2019 Janusz Bańkowski

 

Jednak obserwacja  Słońca udałą się tylko dzięki lokalnemu rozpogodzeniu. Niestety nadal trwająca aktywność słoneczna zerowa, liczba Wolfa R=0. Nasza gwiazda znajduje się w 2019 roku w głębokim minimum.   fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).