Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-12-06    Czas UT: 20:52 (Data juliańska: 2458824.369)
P= 13.88°   Bo= 0.20°   Lo= 41.98°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  26-11-2019 rok godz.11:50  UTC  nr  08/224/lis/1283


26-11-2019 Janusz Bańkowski

 

Jednak obserwacja  Słońca udałą się tylko dzięki lokalnemu rozpogodzeniu. Niestety nadal trwająca aktywność słoneczna zerowa, liczba Wolfa R=0. Nasza gwiazda znajduje się w 2019 roku w głębokim minimum.   fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).