Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-12-06    Czas UT: 20:07 (Data juliańska: 2458824.338)
P= 13.90°   Bo= 0.21°   Lo= 42.39°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  27-11-2019 rok godz.10:10  UTC  nr  09/225/lis/1284


27-11-2019 Janusz Bańkowski

 

Warunki względne do wykonania obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Mgły ustępują z czum pojawia się lepszy seeing na poziomie. Niestety głębokie minimum aktywności wciąż trwa. Na wykonanych w  tym 2019 roku przeze mnie 225 obserwacji 75% wyróżnia się zerowa liczbą Wolfa. Przechodzimy okres  zmniejszonej aktywności słonecznej podobnie jakie miało miejsce w latach 1810-1822. Podczas tej epoki minimum  Wolfa  w okresie maksimum jakie wydarzyło się w 1816 roku liczba Wolfa R = 45,8.  fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).