Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 04:31 (Data juliańska: 2459002.688)
P= -14.82°   Bo= -0.50°   Lo= 210.32°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  27-11-2019 rok godz.10:10  UTC  nr  09/225/lis/1284


27-11-2019 Janusz Bańkowski

 

Warunki względne do wykonania obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Mgły ustępują z czum pojawia się lepszy seeing na poziomie. Niestety głębokie minimum aktywności wciąż trwa. Na wykonanych w  tym 2019 roku przeze mnie 225 obserwacji 75% wyróżnia się zerowa liczbą Wolfa. Przechodzimy okres  zmniejszonej aktywności słonecznej podobnie jakie miało miejsce w latach 1810-1822. Podczas tej epoki minimum  Wolfa  w okresie maksimum jakie wydarzyło się w 1816 roku liczba Wolfa R = 45,8.  fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).