Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 04:49 (Data juliańska: 2459002.701)
P= -14.82°   Bo= -0.49°   Lo= 210.15°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  28-11-2019 rok godz.12:30  UTC  nr  10/226/lis/1285


28-11-2019 Janusz Bańkowski

 

Dalszy ciąg ciszy słonecznej na 226 obserwacji Słońca jakie wykonałem  w tym roku 187 obserwacji z zerową aktywnością. Z tej liczby to tylko 17% obserwacji nasza dzienna tarcza wykazywała aktywność liczby Wolfa powyżej zerową.  fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).