Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-12-06    Czas UT: 20:25 (Data juliańska: 2458824.351)
P= 13.89°   Bo= 0.20°   Lo= 42.22°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  28-11-2019 rok godz.12:30  UTC  nr  10/226/lis/1285


28-11-2019 Janusz Bańkowski

 

Dalszy ciąg ciszy słonecznej na 226 obserwacji Słońca jakie wykonałem  w tym roku 187 obserwacji z zerową aktywnością. Z tej liczby to tylko 17% obserwacji nasza dzienna tarcza wykazywała aktywność liczby Wolfa powyżej zerową.  fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).