• Aktualnie na Słońcu  • Animacja po prawej to składanka zdjęć uzyskanych z projektu Stereo-A i SDO / AIA ukazująca rzeczywisty obraz Słońca. Zero przy krzyżujących się liniach siatki to środek Słońca widoczny z Ziemi. Na tej animacji można dostrzeć plamy, które są jeszcze nie widoczne z naszej planety. Link do strony projektu, na której można zobaczyć fotografie w większej rozdzielczości. Ciemną część animacji miał zapełni satelita Stereo-B. Jednak uległ on awarii.