Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 12:41 (Data juliańska: 2459116.028)
P= 25.31°   Bo= 7.01°   Lo= 151.58°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd


   Raport nr. 10/2016

W październiku otrzymałem bardzo mało raportów. Głównie spowodowane to było brakiem pogody do przeprowadzenia obserwacji. Średnia liczba Wolfa w tym miesiącu utrzymała się na niskim poziomie i wyniosła R= 25,23; a średnia plamo-twórcza aktywność SN = 16,53. Tym, którzy przysłali swoje obserwacje bardzo dziękuję.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
100956,6788,517242725133
211,64,671055b/w1825b/w261230
340b/w1161b/w1917b/w271820
4288512b/wb/w2015,552823,51
541b/w1338b/w2112b/w29121
63955,671440,6750,252213,516,53000
745,565,51535,33372317,338,53112,337
848b/w1624b/w2412,57b/wb/w
OBSERWATORZY:

1.Jimenez Francisco 23 2.Zagrodnik Jerzy 14 ( ogółem 6375 obs.) 3.Bańkowski Janusz 9 4.Kucemba Łukasz 9 5.Raczyński Łukasz 7 6.Figiel Tadeusz 4 7.Wirkus Krystyna 1 8.Bohusz Jerzy 1 9.Nowak Agnieszka 1
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10/2016


   Raport nr. 09/2016

We wrześniu mieliśmy dwie grupy, które dominowały na tarczy Słońca. Były to grupy: 2585 i 2597. Średnia we wrześniu wyniosła dla R=35,1 a dla SN= 43,71. Liczbę Wolfa wyznaczono spośród 124 obserwacji a liczbę SN z 73 obserwacji. We wrześniu swoje rap[orty przysłało 13 obserwatorów. Nadal nie wszyscy obserwatorzy wyliczają liczbę SN. Za przesłane obserwacje bardzo dziękuję.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
164,567955,57217151253036,75
255,4861064,4851823b/w2628,546,67
345711152611947,3350,52721,537,75
432,17551254,57482039,334028198
516b/w1332,1723,752142,485,672914,7528,5
618621426,811,752231,2453000
748741520,817,672352,252,6731b/wb/w
84679,5161392441,7556b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Jimenez Francisco 28 2. Zagrodnik Jerzy 25 3. Bańkowski Janusz 22 4. Kucemba Łukasz 15 5. Raczyński Łukasz 9 6. Figiel Tadeusz 9 7. Skorupski Piotr 4 8. Nowak Agnieszka 3 9. Burda Alex 3 10. Wirkus Krystyna 2 11. Bohusz Jerzy 2 12. Moskal Kinga 1 13. Grudniewski Piotr 1
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

09/2016


   Raport nr. 08/2016

Mimo iż, na poczatku miesiąca liczba Wolfa równa była zero to wraz z upływem dni aktywność wzrastała. Do wygenerowania raportu użyto 152 obserwacje dla liczby Wolfa i 101 obserwacji dla Liczby plamotwórczej SN. Swoje raporty przysłało 13 obserwatorów.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
100955,268,751751,33452542,6736,75
212b/w1085b/w184643,67265653,2
311b/w1164,3365,51934,2928,8274643,5
4001252,7568,6720146,52849,2951,5
53030,331355,8612100295249,5
63254144867,752225,33143053,1736,25
742,6774,291559,7561,332341,5443151,254
863,5102,171657,8353244944b/wb/w
OBSERWATORZY:

1.Jimenez Francisco 30 2.Zagrodnik Jerzy 25 3.Bańkowski Janusz 23 4.Nowak Agnieszka 15 5.Figiel Tadeusz 15 6.Kucemba Łukasz 13 7.Raczyński Łukasz 11 8.Bohusz Jerzy 8 9.Burda Alex 4 10.Skorupski Piotr 4 11.Grudniewski Piotr 2 12.Moskal Kinga 1 13.Wirkus Krystyna 1
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

08/2016


   Raport nr. 6/2016


DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
130,8920916,636,751724,2925,332500
21312,61028,83511831,6716,52600
300114167,51936,4382700
41,5701234,542,82035,67132800
5001334,534,332122,1717,862900
6001433282217,810,753000
74,3821529,3317,2233,6703100
812,337,41621,6320,332400b/wb/w
OBSERWATORZY:

R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6/2016


   Raport nr. 05/2016

Poczatek maja to lekki wzrost aktywności Słońca i liczba Wolfa dochodzi do 100 by pod koniec spaść do 27.Średnia liczba Wolfa wygenerowana z 182 obserwacji 12 obserwatorów wyniosła 40,68; a średnia SN z 133 obserwacji wyniosła 41,9. Niewątpliwie w tym miesiącu atrakcją było pojawienie się grupy 2546, która osiągneła tak gigantyczne rozmiary,że porównywano jej średnicę z 5 średnicami Ziemii. Wszystkim obserwatorom dziękuję za przesłane raporty i zapraszam do zapoznania się z raportem sekcji.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
170,669,5947,2246,5172725252729,5
259,67691063,5721824,525,332626,837
357,553,331166,3383,571939,4326,862719,1734
45532,331261,8378,82027212829,7126,4
552,3346,81360742113,8615,75292214,2
638,6329,671477,751042214,913,383031,518,67
73225,51570,2595231312,173127,6721
834,6735,81636,67252420,2217b/wb/w
OBSERWATORZY:

1.Zagrodnik Jerzy 27 2.Bańkowski Janusz 25 3.Jimenez Francisco 24 4.Kucemba Łukasz 21 5.Wirkus Krystyna 20 6.Raczyński Łukasz 15 7.Nowak Agnieszka 14 8.Figiel Tadeusz 12 9.Burda Alex 11 10.Grudniewski Piotr 8 11.Bohusz Jerzy 3 12.Moskal Kinga 2
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

05/2016


   Raport nr. 04/2016

Średnia R w miesiącu kwietniu wyniosła 30,28 a Średnia SN 26,05. Wykonano dla liczby Wolfa 159 obserwacji a dla plamotwórczej aktywności SN 118 obserwacji. Swoje raporty przysłało 13 obserwatorów. Przepraszam za opóźnienie.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
11110928b/w1727,1424,62535,8332,75
212,110,3810b/wb/w1830332646,8829
315,1415,67113658,51922,3317,33276236
430,4325,29122715201910,832872,8378,8
526,33241339,88422125,823,752965,4363,43
619,4327,2143113,5221311307963
714,5201524,513,3323111031b/wb/w
823121630,5352429,426b/wb/w
OBSERWATORZY:

1.Jimenez Francisco 23 2.Wirkus Krystyna 20 3.Zagrodnik Jerzy 20 4.Bańkowski Janusz 18 5.Figiel Tadeusz 16 6.Kucemba Łukasz 14 7.Grudniewski Piotr 12 8.Raczyński łukasz 10 9.Burda Alex 9 10.Żywko Krzysztof 8 11.Skorupski Piotr 6 12.Moskal Kinga 3 13.Bohusz Jerzy 2
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

04/2016


   Raport nr. 3/2016

Marzec okazał się bardzo niekożystny pod wzgledem pogody do obserwacji Słońca.Swoje wyniki przesłało 11 obserwatorów a średnie wygenerowne z tych obserwacji wynosiły: dla liczby Wolfa R=35,09 uzyskane z 100 obserwacji, dla SN = 21,32 uzyskano z 53 obserwacji. Na szczegóły z poszczególnych dni marca zapraszam do aktualności Janusza Bańkowskiego. Wszystkim bardzo dziękuję za przesłanie swoich raportów.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
138b/w9b/wb/w1755,3350,332524,521
269311060b/w1830,830,332622,520
354,5361145b/w1923,4330,252723,520,33
464,5651259b/w2026b/w2819,514,67
561b/w1341462124b/w2915,7518,33
651,3339,51443,75412214,520,67301210
748,332315b/wb/w231624,25311110
835,5281647,542,672426,427,33b/wb/w
OBSERWATORZY:

1.Jimenez Francisco 27 2.Zagrodnik Jerzy 16 3.Kucemba Łukasz 11 4.Raczyński Łukasz 9 5.Figiel Tadeusz 9 6.Grudniewski Piotr 8 7.Bańkowski Janusz 8 8.Wirkus Krystyna 5 9.Bolesta Dariusz 3 10.Moskal Kinga 2 11.Burda Alexander 2
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3/2016


   Raport nr. 2/2016

Miesiąc luty bardzo nas rozczarował pod względem pogody obserwacyjnej. Nawet w słonecznej Hiszpanii odnotowano tylko 19 dni słonecznych. Mimo tej nieoptymistycznej pogody nasi obserwatorzy wykonali 90 obserwacji wyliczając z nich liczbę Wolfa i 57 obserwacji dla SN. Średnia z tych obserwacji wyniosła odpowiednio dla R = 43,09, a dla SN = 42,88 Jak zawsze dziękuję za przysłane raporty. Zapraszam do dalszej współpracy w ramach naszej sekcji.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
141,548963,7592,251727,33212523,814,25
231,7532,3310b/wb/w18b/wb/w2630,546,5
381741171b/w19b/wb/w2723,534,5
488451245,880,252041422832,243,33
583,7571,513441322142,5b/w2941b/w
65951,671437,2061,332226,253730b/wb/w
780127,251550,00b/w2332,52331b/wb/w
880,81151635,5026,00243225,33b/wb/w
OBSERWATORZY:

Obserwacje R/SN 1.Jimenez Francisco 19/0 2.Zagrodnik Jerzy 15/15 3.Kucemba Łukasz 11/0 4.Figiel Tadeusz 11/9 5.Bańkowski Janusz 9/9 6.Raczyński Łukasz 9/9 7.Wirkus Krystyna 7/7 8.Skorupski Piotr 6/6 9.Burda Alex 3/2
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2/2016


   Raport nr. 1/2016

Styczeń nie zapisał się niczym niezwykłym. Średnia aktywność Słońca spada i na tarczy coraz mniej plam. W tym miesiącu swoje raporty przysłało 9 obserwatorów. Średnia liczba Wolfa wyniosła 36,23 uzyskana spośród 87 obserwacji, natomiast średnia aktywność plamotwórcza SN wyniosła 30,92 uzyskana spośród 56 obserwacji. Wszystkim obserwatorom, którzy nadesłali swoje raporty bardzo dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy w monitorowaniu naszej dziennej gwiazdy.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
120,2523968821738,5222549,546
229,7522,751059b/w1835112657,6767
337,6752,611b/wb/w192716,332760b/w
4302,3,67122530204772853,7575,67
526,5161323,52121b/wb/w294863
622,6710,51432,7531,5225286,673026,6724
7b/wb/w1537242347,2556,33311510
85853163727,672437,3335b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Jimenez Francisco 18 2. Zagrodnik Jerzy 15 3. Kucemba Łukasz 13 4. Bańkowski Janusz 10 5. Sidor Monika 9 6. Raczyński Łukasz 8 7. Burda Alex 5 8. Figiel Tadeusz 5 9. Skorupski Piotr 4
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1/2016


   Raport nr. 12/2015

Grudzień pod względem pogody okazał się koszmarny.To sprawiło, że tylko 8 obserwatorów nadesłało swoje raporty.Odnotowaliśmy dalszy spadek aktywności Słońca co doskonale obrazują nasze wyniki. Jęśli chodzi o liczbę Wolfa to średnia za mieśiąc grudzień wyniosła R=36,97, a średnia aktywność plamotwórcza SN =33,84. Za poświęcony czas i przysłanie raportów indywidualnych wielkie dzięki.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
12449b/wb/w1748b/w2559,6135
238b/w1063,448,331839,5232641,6747
327,5b/w1169701932,820,672736,6765,5
423211262,33322021,6721,2528b/wb/w
532,3341,7513b/wb/w212422292859
641,645,751451,6737,5224647,5302339
750,67291555b/w2343713114,6726,2
845,5241656,544244774,67b/wb/w
OBSERWATORZY:

1.Francisko Jimenez 25 2.Łukasz Kucemba 16 3.Janusz Bańkowski 13 4.Łukasz Raczyński 12 5.Jerzy Zagrodnik 11 6.Piotr Skorupski 7 7.Monika Sidor 6 8.Tadeusz Figiel 5
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

12/2015


   Raport nr. 11/2015

Pogoda nas nadal nie rozpieszcza. Po mało udanym październiku mamy jeszcze gorszy listopad. W listopadzie wykonaliśmy ogółem tylko 84 obserwacje plam słonecznych. Wszystkie dni zajęte dla liczby Wolfa to tylko dzięki obserwatorowi z Hiszpanii. Niestety w SN mamy aż 10 dziur obserwacyjnych.Średnia liczba Wolfa wynioisła 45,64, a srednia aktywność plamotwórcza SN 42,29. Śwoje obserwacje przysłało 9 członków sekcji. Bardzo wszystkim dziękuję za poświęcony czas na obserwacje.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
167,2167,5946b/w1727b/w2550,7553
2701791046b/w1817,6722652b/w
357,5166,51130b/w1936462740,6766
472,61071228,53204459283443
553,674313334,52147b/w293614
661861426122257b/w3035b/w
758b/w1548212355,6783,531b/wb/w
856,67b/w1635b/w2447,1748,5b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Jimenez Francisco 27 2. Zagrodnik Jerzy 13 3. Bańkowski Janusz 13 4. Raczyński Łukasz 10 5. Kucemba Łukasz 9 6. Skorupski Piotr 4 7. Figiel Tadeusz 4 8. Sidor Monika 3 9. Bochusz Jerzy 1
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

11/2015


   Raport nr. 10/2015

Miesiąc październik zapoczatkował mniej atrakcyjną pogodę do obserwacji, co objawiło się tzw. dziurami obserwacyjnymi. W tym miesiącu mieliśmy 3 dni bez obserwacji dla liczby Wolfa i aż 6 dni dla plamotwórczej aktywności SN. To sprawiło, że otyrzymaliśmy średnią dla R=38,72, a dla SN =34,47. Przysłało swoje obserwacje 9 obserwatorów. Wszystkim bardzo dziękuję za poświęcony czas.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
154,6391,5919,7511,6717b/wb/w255120
239,7148,610113,251859812646,526,33
324,540,61122,256,51958,67602738,538,2
417,29251246b/w20b/wb/w2862,434,33
515,751713b/wb/w2159,51302972,6764,5
618,6710,51440,3324,52273,33105,5306961,5
719131543b/w2369b/w3150,685
818,671636,33282463,2535b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Zagrodnik Jerzy 20 2. Jimenez Francisco 19 3. Bańkowski Janusz 18 4. Figiel Tadeusz 12 5. Kucemba Łukasz 11 6. Raczyński Łukasz 11 7. Sidor Monika 9 8. Zwolińska Magdalena 7 9. Skorupski Piotr 5
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10/2015


   Raport nr. 09/2015

W miesiącu wrześniu pogoda dopisywała obserwacjom i swoje raporty przysłało 11 obserwatorów. Cieszy fakt powrotu do obserwacji Magdy i wstąpienia do sekcji Łukasza. Średnia liczba Wolfa w tym miesiącu wyniosła 53,35 wygenerowana z pośród 153 obserwacji, natomiast Średnia aktywność plamotwórcza SN wyniosła 62,47 wygenerowana z pośród 104 obserwacji. Międzynarodowa liczba Wolfa dla września 78,1. Łukasz Raczyński nowy obserwator dołączy do nas w październiku. Serdecznie witamy.Poniżej ilość wysłanych obserwacji i uzyskana średnia R.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
13518,8929,8325,251753,33622588,67112,75
224,6726,671029,5619,861850,8377,2526106,5192
31341155,5631949,1762,527102,33115,4
42815,671263,267,332048642884,2103,75
522,6712136065,252144,7152,332982,4115,8
623,6711,51445,3361,52256,8675,83059,88110
732131553,5672398,678531b/wb/w
82918,67166487,67246668,33b/wb/w
OBSERWATORZY:

Według ilości obserwacji we wrześniu: 1. Jimenez Francisko 27 średnia R 54,8 2. Zagrodnik Jerzy 22 średnia R 44,2 3. Figiel Tadeusz 19 średnia R 67,8 4. Kucemba Łukasz 18 średnia R 44,0 5. Sidor Monika 17 średnia R 61,2 6. Skorupski Piotr 15 średnia R 48,7 7. Bańkowski Janusz 14 średnia R 67,9 8. Demecki Paweł 14 średnia R 48,0 9. Bolesta Dariusz 5 średnia R 30,8 10. Moskal Kinga 1 11. Zwolińska Magdalena 1
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

09/2015


   Raport nr. 08/2015

Miesiąc sierpień to dalszy spadek średniej liczby Wolfa, coć na tarczy pojawiały się ciekawe grupy z ładnie wykształconymi półcieniami. Średnia liczba Wolfa naszych obserwatorów w tym miesiącu wyniosła 43,04 a średnia plamotwórcza aktywność SN 63,43.Sierpień jest według mnie zbyt mocno zaniżony. Stało się tak gdyż, kilku obserwatorów w dwóch dniach nie odnotowało ani jednej grupy i ani jednej plamy, co znacząco wpłynęło na średnią dzienną. W konsekwencji mocno obniżyło średnią miesięczną. W sierpniu aż czterech obserwatorów wykonało ponad 20 obserwacji. To bardzo pocieszające.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
142,3338950,490,751795,67254092
236,33241049,591,41828,25222629,553,8
344,641,21132,466,671934,3338,42731,3355,5
46580,751244,1459,5203669283356,67
562,3368,331344,2522146,6114,252933,6742,6
67274,351434382236,560,333019,5711,67
775,77911531,8352349,5933114,67,5
868111,2163330,332445,33112,5b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Zagrodnik Jerzy 29 2. Sidor Monika 28 3. Bańkowski Janusz 28 4. Figiel Tadeusz 21 5. Demecki Paweł 16 6. Kucemba Łukasz 15 7. Skorupski Piotr 4 8. Bolesta Dariusz 3 9. Burda Alex 3 10. Jimenez Francisco 2 11 Moskal Monika 1
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

08/2015


   Raport nr. 7/2015

Mimo, iż lipiec jest miesiącem wakacyjnym to cieszy fakt wykonania 156 obserwacji przez naszych obserwatorów. Tym razem wielki szacun należy się Jurkowi Zagrodnikowi, który wykonał ich aż 30 po nim zaraz Paco obserwator z Hiszpanii. Sekcja nasza przymierza się do obliczania współczynnika K dla każdego obserwatora. Nie znaczy to, że nie będziemy podawać liczb Wolfa bez współczynnika. Od tego miesiąca również miejsce każdego obserwatora na liście będzie zależało od ilości jego obserwacji. Mam nadzieję, że to będzie dopingowało tych, którzy wykonują ich zaledwie kilka. Średnia liczba Wolfa w miesiącu lipcu wyniosła 55,58 dla 156 obserwacji wykonanych przez 10 obserwatorów. Natomiast uśredniona względna aktywność Słoneczna SN wyniosła 58,75 dla 125 obserwacji wykonanych przez 9 obserwatorów. Średnia międzynarodowa liczba Wolfa wyniosła w lipcu 66,4 a średnia SILSO z Belgii 65,8. Aż pięciu naszych obserwatorów otrzymało średnią niewiele różniącą się od średniej międzynarodowej. To świadczy o wielkim profesjonaliźmie w wykonywaniu swoich obserwacji. Wszystkim dziękuję za wysłane obserwacje, a tych, którzy się namyślają serdecznie zapraszam do wstąpienia w nasze szeregi. Dodam, iż sekcja nie pobiera żadnych opłat za członkostwo, oraz nie wymaga należenia do PTMA, choć zachęca do jego wstąpienia. Co dwa miesiące nasz raport ukazuje się w najlepszym czasopiśmie astronomicznym Urania i Postępy Astronomii. Oprócz raportu na stronie udostępnianej przez czasopismo możemy aktualnie przeczytać o możliwości i obsłudze programu Solaris

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
148,8661,33983,8384,61742,655,252536,2537,33
253,57741076,7570,33183939,2263266,33
368,7173,51177,4376,171940,2452739,646,2
485,2991,51259,7564,672030422854,569
5101,33126,41351b/w213741,5294535,5
68596,41438,236,25223141,25306556
7101,25120,331539,5312323,7518,673165,266,5
8105,671131639,5302426,3312b/wb/w
OBSERWATORZY:

1 Zagrodnik Jerzy 30 2 Cebrian Jimenez 29 3 Bańkowski Janusz 25 4 Sidor Monika 23 5 Tadeusz Fgiel 17 6 Skorupski Piotr 10 7 Bolesta Dariusz 9 8 Demecki Paweł 7 9 Burda Alex 5 10 Moskal Kinga 1 ------- Razem 156
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

7/2015

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 Następna >>