Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 12:07 (Data juliańska: 2459116.005)
P= 25.30°   Bo= 7.01°   Lo= 151.88°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd


   Raport nr. 6/2015

W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba Wolfa spada i w czerwcu z obserwacji naszych członków wyniosła R = 55 Natomiast plamotwórcza aktywność SN 66,71. Ogółem w czrwcu wykonano 119 obserwacji dla Liczby Wolfa i 94 obserwacje dla plamotwórczej aktywności. Swoje zestawienia nadesłało 9 obserwatorów.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
12419977,3375,51769,492,752524,2539
23120,51083,1793,171848,5582621,637,25
32816,41175,479,21961,75112,672719,520
451,4421276103,25205770281911
566,5671373,67852151,490,752939,3345
6100,25100,51491100,332248,67161,5303437,8
787,67901550,4532327b/w31b/wb/w
893,598,751655,461,752427,3369,5b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Monika Sidor 19 2. Jerzy Zagrodnik 25 3. Janusz Bańkowski 17 4. Paweł Demecki 16 5. Dariusz Bolesta 5 6. Alex Burda 4 7. Tadeusz Figiel 6 8. Piotr Skorupski 3 9. Francisco Jimenez 24
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6/2015


   Raport nr. 5/2015

W maju zanotowaliśmy lekki wzrost średniej współczynników aktywności słonecznejw stosunku do poprzedniego miesiąca.Średnia liczba Wolfa wyniosła zaledwie 66,2 dla 133 obserwacji. a średnia liczba plamotwórcza SN wyniosła 68,55 dla 105 obserwacji. Swoje obserwacje przesłało 13 obserwatorów, w tym dwóch zagranicznych.Dzięki wielkie. Zobaczmy jak to przedstawiało się na wykresach dla poszczególnych dni.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
118,52999,33146,51767,6759,42560,555
216,6721,610129b/w1882,454,25263716,5
340,2567,2511109,8155,331961,640,2527220
475,33107,3312117,75147,67201112811,335,5
575,499,251388,283,252130,5192925,7515
696,3316314163,331842250,5343027,517,67
7106,29138,3315102,33126,22364,4583121,6713,8
8101,29144,831680842458,4365,14b/wb/w
OBSERWATORZY:

Obserwatorzy, którzy nadesłali swoje raporty z obserwacji: Agnieszka Nowak 1 Monika Sidor 16 Kinga Moskal 3 Jerzy Zagrodnik 22 Jerzy Bohusz 5 Janusz Bańkowski 12 Piotr Skorupski 8 Paweł Demecki 12 Mikołaj Sabat 1 Dariusz Bolesta 3 Alex Burda 16 Francisco Jimenez 26 Tadeusz Figiel 8
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

5/2015


   Raport nr. 04/2015

W miesiącu kwietniu mieliśmy jeden wzryw aktywności i przypadło to w dniach od 16 do 19 kiedy to liczba Wolfa przekroczyła 100 a plamotwórcza aktywność przekroczyła 190. Średnia R w tym miesiącu wyniosła 57,35 wyliczona z 139 obserwacji, a średnia SN 71,73 wyliczona z 115 obserwacji.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
120,6720,59304017108,33192,52568,8677
226,830,51028,4440,3818103116,332648,7555,33
314,217,51146,1758,8319110,83120,75272630,33
452,666,671267,331032099,29103,172828,3318,5
546,335813781072199,75122,752919,678,5
634b/w1463,598,332294,43114,3330133
744,6778,671573,51072374,838731b/wb/w
838731688,81352472,568b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Sidor Monika 19 2. Moskal Kinga 4 3. Zagrodnik Jerzy 22 4. Bańkowski Janusz 21 5. Grudniewski Piotr 6 6. Skorupski Piotr 9 7 Dariusz Bolesta 10 8. Burda Alex 16 9. Jimenez Francisco 18 10. Figiel Tadeusz 13
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

04/2015


   Raport nr. 03/2015

W marcu aktywność słoneczna dość znacząco spadła. Pomimo pojawienia się 29 rozbłysków w tym dwa silne klasy M i jeden najwyższej klasy X 2,2, kiedy to mogliśmy niemal w całej Polsce oglądać przepiękne zorze polarne, to średnia liczba Wolfa z naszych obserwacji wyniosła 46,68, a średnia liczba plamo-twórcza SN 38,75. 20 marca mieliśmy częściowe zaćmienie Słońca, które upamiętnimy specjalnym drukowanym biuletynem.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
138,2559,7592033,331732,5632,2225176,67100
243,7542,671023,448,751841,1455,4326129,571
334b/w1118b/w1939,8330,52782,545
42422,33125257,33201411,1728b/wb/w
51712,331357,3354,52131,8333,33295142,33
618,511443512277,661,53048,3325
719,5181536,444,52364,6376,713132,3320,5
823,3828,571633,7832,7524122,8389,63b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Nowak Agnieszka 3 2. Sidor Monika 12 3. Zagrodnik Jerzy 24 4. Skorupski Piotr 6 5. Bańkowski Janusz 20 6. Grudniewski Piotr 8 7. Sabat Mikołaj 2 8. Bohusz Jerzy 1 9. Bławata Dariusz 13 10. Demecki Paweł 1 11. Burda Alex 18 12. Jimenez Francisco 19 13. Figiel Tadeusz 13
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

03/2015


   Raport nr. 2/2015

W lutym średnia R wyniosła 50,04 a średnia SN 53,97. Swoje obserwacje przysłało 9 obserwatorów. Łącznie wykorzystano 81 obserwacji.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
179111977,5121172222,4252719
2b/wb/w10761251854462626,527,67
3625111b/wb/w1958,552750,571
473121124438,67206044,672853,6792,5
5901461343,8341,332151,7529,529b/wb/w
661,5601439,8642,292229,2512,6730b/wb/w
765361554,2545,7523433131b/wb/w
885,5112163129,752442,529b/wb/w
OBSERWATORZY:

Nowak Agnieszka 2 Sidor Monika 13 Skorupski Piotr 4 Bańkowski Janusz 9 Bohusz Jerzy 6 Zagrodnik Jerzy 12 Figiel Tadeusz 6 Jimenez Francisco 17 Burda Alex 12
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2/2015


   Raport nr. 01/2015

Styczeń 2015 roku był miesiącem o średniej aktywności słonecznej. Na tarczy w tym miesiącu pojawiło się kilka ciekawych grup plam oraz kilka rozbłysków klasy M. Do dominujących grup należały: 2253,2268, 2271 i 2277 . Średnia liczba Wolfa za miesiąc styczeń według raportów naszych obserwatorów wyniosła: R = 77,7 a dla SN = 61,18.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
1b/wb/w973,6744173319,52552b/w
28411410115141183946,52687b/w
379,675511111,5121196551,52789,539
487,75140,331297,55620916028135b/w
584,29146,2138070,52145b/w29137b/w
671,7598,21473,2958,52262b/w308763
752901547,2550,332363b/w31181187
889,67130164433245182b/wb/w
OBSERWATORZY:

Obserwatorzy: 1. Nowak Agnieszka 1 2. Zwolińska Magdalena 5 3. Sidor Monika 7 4. Bańkowski Janusz 9 5. Skorupski Piotr 4 6. Bochusz Jerzy 6 7. Zagrodnik Jerzy 12 8. Jimenez Francisco 23 9. Burda Alex 6 10.Figiel Tadeusz 4
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01/2015


   Raport nr. 12/2014

Grudzień również okazał się fatalny jeśli chodzi o warunki pogodowe do przeprowadzenia obserwacji Plam na Słońcu. Nie mniej z pośród 43 obserwacji dla liczby Wolfa uzyskano średnią wynoszącą R = 71,72 a dla aktywności plamo-twórczej SN = 71,42

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
1113b/w964,678517150206,525b/wb/w
2117,51661073,59118136b/w2671,33129
3b/wb/w11b/wb/w19b/wb/w27b/wb/w
480,33761290742099,331742875,565,5
5544413706421123,671452994,5122,33
6475114158,5144,522101101306770,5
727b/w15123,75130,3323b/wb/w316780
840b/w1610798246725b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Skorupski Piotr 3 2. Bańkowski Janusz 7 3. Bohusz Jerzy 1 4. Zagrodnik Jerzy 12 5. Sidor Monika 8 6. Figiel Tadeusz 5 7. Jimenez Francisco 13
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

12/2014


   Raport nr. 11/2014

W listopadzie tylko kilka dni było słonecznych, które pozwalały na wykonanie obserwacji plam. Dla liczby Wolfa średnia R wyniosła 66,4 wygenerowana z pośród 66 obserwacji a dla SN 59,6 wygenerowana z pośród 47 obserwacji.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
163,3341,5950641789b/w25102b/w
283,2791042,6760,51850b/w267033
376,548116292,519426327b/wb/w
480,3349,331283,3312620b/wb/w28127206
5103100,81393,58221b/wb/w29147162
6102,3386,514715722b/wb/w30127,75164
7b/wb/w1583,53923589231b/wb/w
869,7776,3316105b/w2476,33125b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Skorupski Piotr 3 2. Bańkowski Janusz 12 3. Nowak Agnieszka 2 4. Zwolińska Magdalena 1 5. Bohusz Jerzy 1 6. Zagrodnik Jerzy 16 7. Sidor Monika 11 8. Figiel Tadeusz 3 9. Jimenez Francisco 17
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

11/2014


   Raport nr. 10/2014

Uśredniona liczba Wolfa w miesiącu wrześniu wyniosła R=94,21 Plamotwórcza aktywność SN =107,45. Swoje raporty przysłało 11 obserwatorów. ogółem przeprowadzono 147 obserwacji dla R i 118 obserwacji dla SN.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
1103,33959117122,251797742588,3396,67
21159610123170186548,426112,5150
390,41131111057,51969,56227138258
494,5118,331295,5102,82053,25828131173
592,71113,5138879,42160,577,3329127,4175,33
6116,25115,671480,3395,832275,8104,2530112,25117,67
7124,711391577,1795,62396,2511931b/wb/w
8106,67124,81682,75752476,4100,5b/wb/w
OBSERWATORZY:

Nowak Agnieszka 5 Moskal Kinga 2 Skorupski Piotr 9 Bańkowski Janusz 26 Grudniewski Piotr 2 Burda Alex 17 Zagrodnik Jerzy 26 Sidor Monika 22 Zakharov Yuri 3 Jimenez Francisco 24 Figiel Tadeusz 13
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10/2014


   Raport nr. 08/08/2014

Miesiąc sierpień był zgoła odmienny od poprzedniego miesiąca. W tym miesiącu nie zarejestrowano tak wysokich liczb Wolfa i plamo-twórczej aktywności. Średnia liczba Wolfa wygenerowana z naszych obserwacji wyniosła R= 82,66 ze 114 obserwacji, a aktywność plamo-twórcza SN = 77,38 z 84 obserwacji. Nadal nie wszyscy obserwatorzy wyliczają SN. Najwyższą średnią liczbę Wolfa uzyskaliśmy 01 sierpnia i wynosiła R= 136,5. Wszystkim obserwatorom dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
1136,5100,5963,7561,671790,599,672589,1493
2123,25111,33106550,331880,67772669,593
3121,4118,25115944,331981,572,67277080
411296,5125536,67208465286253
5102,3386,51355,75442175,5902947,3341
682,2580,671459,67432289,3359,53051,4336
7101106158492,752397893163,6768,5
872,4681685,610824113114b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Agnieszka Nowak 3 2. Kinga Moskal 3 3. Julia Passowicz 1 4. Jerzy Zagrodnik 26 5 Janusz Bańkowski 17 6. Piotr Skorupski 6 7. Jerzy Bohusz 1 8. Francisco Jimenez 29 9 Alexander Burda 17 10. Tadeusz Figiel 11
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

08/08/2014


   Raport nr. 7/7/2014

Lipiec zaznaczył się niestabilnością aktywności słonecznej. Chyba po raz pierwszy od początku maksimum liczba Wolfa spadła aż do zera. Miało to miejsce 17 lipca. Średnia Liczba Wolfa R za lipiec wyniosła 84,28 wygenerowana spośród 136 obserwacji 9 obserwatorów a średnia SN 79,9 z 103 obserwacji 8 obserwatorów.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
1103,5109,89157,516917002549,538,33
2116,75127,3310130,29134,61814,179,82655,6741,8
3153,4182,2511133146,671931,419,252772,451,5
4134,67134,2121171232038,530,332811289
5142,251651381,254,52120,2520,672984,588,5
6142,86117,21453,625,52235,53230104120,25
7129,33126,61520,3342356,6730,5318759
8171180,3316142,52450,3343,5
OBSERWATORZY:

1. Nowak Agnieszka R 13/SN 13 2. Moskal Kinga R 2/ SN 2 3. Zwolińska Magdalena R 6/ SN 6 4. Bańkowski Janusz R 25/ SN 25 5. Zagrodnik Jerzy R 28/ SN 28 6. Skorupski Piotr R 12/ SN 6 7. Burda Alex R 16/ SN 16 8. Jimenez Francisco R 27 9. Figiel Tadeusz R 7/ SN 7
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

7/7/2014


   Raport nr. 6/6/2014

Miesiąc czerwiec zapisał się burzliwie jeśli chodzi o aktywność Słońca. Od samego początku miesiąca aktywność zaczęła wzrastać aż osiągnęła swój szczyt 12.06 uśrednioną liczbą R=158 i SN= 184,75, Taka wzrostowa sytuacja utrzymywała się aż do 18 czerwca by spaść pod koniec miesiąca do R około 50. W ostatnim dniu znów odczuliśmy wzrost aktywności. Aktywność ta również objawiała sie w licznych rozbłyskach co dla nas przedstawiał w aktualnościach Janusz Bańkowski. Średnia liczba Wolfa wygenerowana spośród 161 obserwacji wyniosła R = 86,49, a średnia aktywność słoneczna wygenerowana spośród 117 obserwacji SN = 77,91. Swoje raporty nadesłało 12 obserwatorów z kraju i z zagranicy. Wszystkim bardzo dziękuję.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
151,4309144,17167,41773,2596,752559,3339
245,673410146,43146,251897,43102,22651,2541,33
388,673711135,63165,671971,4362,752751,8333,5
446,429,7512158184,75206443,52846,822
55444,413135,5116,332170,2562,752970,245,75
6109,7193,414120108,332271,55230113,564
7122155,41558,877,52381,6721,531b/wb/w
8130,63158,33167878,52447,3323,33b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Wirkus Krystyna 23 2. Moskal Kinga 3 3. Nowak Agnieszka 15 4. Zagrodnik Jerzy 26 5. Bańkowski Janusz 26 6. Skorupski Piotr 3 7. Czyżewski Karol 4 8. Bohusz Jerzy 1 9. Burda Alex 17 10. Zakharov Yuri 10 11. Jimenez Francisco 26 12. Figiel Tadeusz 7 Serdecznie witam w naszej sekcji Agnieszkę Nowak.
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6/6/2014


   Raport nr. 5/5/2014

Nadal Słońce pozostaje w sferze dość wysokiej aktywności pomimo, iż jest już dawno po maksimum. Aktywność ta jest mocno niestabilna. Na początku miesiąca liczba Wolfa utrzymuje się w granicach R+-100 by pod koniec spaść do r+-30-40. Najwyższą aktywność osiąga według naszych obserwacji 15 maja. Liczba R wyniosła wtedy 134,75 a liczba SN=147. Średnia R w maju wyniosła 88,14 a średnia SN 83,6. Swoje obserwacje przysłało 10 obserwatorów. Wszystkim obserwatorom składam podziękowanie za przesłane raporty i poświęcony czas na ich wykonanie.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
171,884,7599788,517108,8107,332583106,33
277,584108474,751810264269079,75
397,2132,511132123,51973,2955,82759,8644,60
494,510212133,5140,25208847283413
570,3380131111072174,3389,52944,3320,5
6114,8398,81410799,5226044,253047,533
797,7598,6715134,751472378,3380,253160,6740
8100,593,3316114,75106,52489,67105,25b/wb/w
OBSERWATORZY:

Wirkus Krystyna 21 kinga Moskal 3 Skorupski Piotr 6 Bańkowski Janusz 13 Bochusz Jerzy 1 Zagrodnik Jerzy 28 Burda Alex 20 Francisco Jimenez 28 Yuri Zakharov 5 Figiel Tadeusz 6
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

5/5/2014


   Raport nr. 4/4/2014

Kiedy w normalnym cyklu powinno się wszystko pomału zakończyć, w tym cyklu Słonce nadal jest aktywne. Aktywność ta przejawia się w występowanie dużych grup oraz silnych rozbłysków.Raporty za miesiąc kwiecień 2014 11 obserwatorów nadesłało 149 obserwacji dla R a dla SN 9 obserwatorów 107 obserwacji. To pozwoliło na wygenerowanie średniej dla R = 94,07, oraz SN = 99,47. Można zauważyć, że średnia ta wcale nie jest mniejsza od średniej z maksimum plam.Na początku miesiąca nastąpił wzrost aktywności z największą liczbą Wolfa = 108, później spadek aż do 11 kwietnia gdzie ta liczba wyniosła R = 47,4. Potem kolejny powolny wzrost aktywności do 17 kwietnia gdzie uzyskaliśmy liczbę R = 171, następny spadek do 26.04 R = 45,2, by na koniec miesiąca znów wzrosła do 76,4. Tak nadal nie potrafimy przewidzieć co wydarzy się na Słońcu w kolejnym miesiącu Wszystkim obserwatorom dziękuję za terminowe wysłanie swoich raportów i poświęcony czas.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
17983,67963,446,2517171,142082556,634,67
286,4881045,237,6718146,83176,22645,220,33
3105,331421147,46519157,712152776,3338
4115,33110,5127184,2520159,17168,62877,674,67
5108,61201370,456,6721133,43140,22969,2977,4
6105,8147,67141221462290,1784,63076,474,33
7744115103,21042358,664,2531b/wb/w
878,1773,516163,6203,752464,8358b/wb/w
OBSERWATORZY:

Wirkus Krystyna 25 Moskal Kinga 4 Zagrodnik Jerzy 27 Bańkowski Janusz 14 Skorupski Piotr 7 Chojnacki Tomasz 9 Bochusz Jerzy 4 Burda Alex 12 Yuri Zakharov 19 Jimenez Francico 22 Figiel Tadeusz 6
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4/4/2014


   Raport nr. 3/3/2014

W miesiącu marcu słonce nadal pozostawało w średniej skali swojej aktywności. Średnia R wygenerowana spośród 137 obserwacji wykonanych przez 13 obserwatorów wyniosła 87,56 a średnia SN dla 94 obserwacji wykonanych przez 10 obserwatorów wyniosła 81,07. Cieszy fakt iż jest znów nas więcej. Pozyskaliśmy kolejnego zagranicznego obserwatora jakim jest Alex Burda z Rumunii. Wszystkim obserwatorom dziękuję za przesłanie raportów.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
1117116,33975,5781,171781,6761,52586,550
2121,5133,51077,1487,61888,3352,52689,1793,8
31131031173,33110,819106,3388,52779,665,33
4b/wb/w1289,67127,6720110,5132,42873,3370,5
510812813809321108,431222997,3380,2
6b/wb/w1479,1410822113,67103307377,83
7100,5b/w1585,67b/w23102,580319569
890,290,671685,331112411376b/wb/w
OBSERWATORZY:

1.Wirkus Krystyna 17 2.Moskal Kinga 2 3.Fila Ewa 1 4.Zagrodnik Jerzy 24 5.Bańkowski Janusz 17 6.Skorupski Piotr 10 7.Żywko Krzysztof 2 8.Bohusz Jerzy 1 9.Sabat Mikołaj 1 10.Figiel Tadeusz 9 11.Zakhary Yuri 14 12.Jimenez Francisco 23 13.Burda Alex 16
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3/3/2014

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 Następna >>