Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-21    Czas UT: 13:32 (Data juliańska: 2459114.064)
P= 25.07°   Bo= 7.06°   Lo= 177.50°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd


   Raport nr. 2/2/2014

Luty jak na miesiąc zimowy był bardzo dogodny do obserwacji. W tym miesiącu dołączyli do nas uzyskując status obserwatora gimnazjalistki ze szkoły w Jaśle. Średnia liczba Wolfa kształtowała się na średnim poziomie biorąc pod uwagę, że jesteśmy po maksimum i wyniosła R= 89,46 a średnia liczba plamo-twórcza przewyższała liczbę Wolfa i wyniosła 105,37

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
157959135,75157,251778,6125,225122,33170,4
252841098,2127,41895116,426147,8171,5
39410611106801998,5b/w27162,2170,67
483112,75129111620986328123,33108,5
5101132,6713100162,252195,67104,829b/wb/w
6715714b/wb/w2211114330b/wb/w
766521564,256423112,5157,2531b/wb/w
8143204,51670132,624116147b/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Krystyna Wirkus 18 2. Julia Pąsowicz 1 3. Ewa Fila 1 4. Kinga Moskal 1 5. Jerzy Zagrodnik 18 6. Janusz Bańkowski 15 7. Piotr Skorupski 12 8. Yuri Zakhary 5 9. Francisco Jimenez 3 10. Jerzy Bohusz 3 11. Tadeusz Figiel 17 Wszystkim obserwatorom za przesłane raporty bardzo dziękuję i życzę dużo słonecznych dni w marcu.
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2/2/2014


   Raport nr. 1/1/2014

W pierwszej połowie miesiąca mieliśmy bardzo dobrą pogodę do obserwacji. Niestety w drugiej połowie można było przeprowadzić obserwacje już tylko sporadycznie. W styczniu swoje obserwacje przesłało 8 obserwatorów a średnia liczba Wolfa wyniosła 85,11 wygenerowana spośród 69 obserwacji. Liczba plamo- twórcza SN kształtowała się na dość wysokim poziomie, przekraczającym nie jeden raz ponad 100 i wyniosła 76,17 wygenerowana spośród 37 obserwacji. Wszystkim obserwatorom dziękuję za swój poświęcony czas na wykonanie obserwacji.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
1109159971,599,517b/wb/w2577,483,33
298,5113,51079105,51870552671,458,67
3109140,5111211031987802761b/w
474,6767,671297,512420148b/w2861,5b/w
51221701394124,521119,331402968b/w
6138,5154,514624422130b/w3062b/w
785,2513615b/wb/w23125,21233163,561
871,6779,5165743248281b/wb/w
OBSERWATORZY:

1/ Wirkus Krystyna /8 2/ Zagrodnik Jerzy /14 3/ Zakharov Yuri /10 4/ Bańkowski Janusz /5 5/ Skorupski Piotr /7 6/ Bohusz Jerzy /1 7/ Jimenez Francisco /13 8/ Figiel Tadeusz /11 ---------------------------- Razem przeprowadzono 69 obserwacji
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1/1/2014


   Raport nr. 12/12/2013

W grudniu 2013 roku odnotowaliśmy dalszy delikatny wzrost aktywności plam słonecznych. Na końcówkę tego miesiąca przypadało max aktywności co miało się zakończyć całkowitym przebiegunowaniem. Aktywność według obserwacji naszych członków przebiegała następująco: dla średniej liczby Wolfa R = 81,05 wyznaczonych dzięki 74 obserwacjom, a dla SN = 52,99 z 56 obserwacji. Posumowanie roku w aktualnościach. Serdecznie zapraszam. Również nasze artykuły drukowane są w czasopiśmie \" Urania i Postępy Astronomii\"Wszystkim obserwatorom dziękuję za poświęcony czas i przesłanie raportów.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
189699116b/w1784,3399254725
2101,5111,3310104,6759,518745026b/wb/w
373,810011141b/w1954502783,593
471,6747,3312134b/w2086532868,554,67
573b/w13102,6785,52197,33102,4298028
661381473492281,571,5307281
7331315117b/w2381,67753180,2578
868,6765,21694,8104,75246764,5b/wb/w
OBSERWATORZY:

1.krystyna Wirkus (8) 2.Zwolińska Magdalena (4) 3.Zagrodnik Jerzy (23) 4.Francisco Jimenez (19) 5.Bańkowski Janusz (9) 6.Skorupski Piotr (4) 7.Figiel Tadeusz (8)
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

12/12/2013


   Raport nr. 11/11/2013

Listopad okazał się najgorszym miesiącem dla obserwacji Słońca. Średnia liczba Wolfa R wyniosła 74,44 dla 62 obserwacji, a średnia SN 48,83 dla 36 obserwacji. Swoje raporty nadesłało 9 obserwatorów.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
173,7566,339736417107,5153,52524,519,67
294b/w10777018113,63652627,3315
389,5621178,5791986,7571,332748,2532,5
484,33901294,51582053,6726,528b/wb/w
579b/w1313115721b/wb/w296484
6102b/w1494,67552233213064,574
7111b/w151032823b/wb/w31b/wb/w
8947316150b/w2472b/wb/wb/w
OBSERWATORZY:

1. Wirkus Krystyna /6/ 2. Zwolińska Magdalena /4/ 3. Zagrodnik Jerzy /12/ 4. Bańkowski Janusz /6/ 5. Demecki Paweł /4/ 6. Skorupski Piotr /2/ 7. Zakharov Yuri /1/ 8. Francisco Jimenez /24/ 9. Figiel Tadeusz /3/
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

11/11/2013


   Raport nr. 10/10/2013

Wzrost średniej aktywności Liczby Wolfa - R, oraz liczby plamo-twórczej - SN może świadczyć, że mamy do czynienia z fazą powrotnego maximum plam Słonecznych. Na poniższy wykres obrazujący aktywność Słońca za miesiąc wrzesień i październik złożyło się 136 obserwacji 10 obserwatorów. Średnia R w tym miesiącu wyniosła 79,63 a średnia SN 84,2.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
14152942,53017113,6764258377,67
250371080,6753,518120,75762683,281
361,556,41192,3366,75198834,527107102
459,4352,81291,33562094,67332895,6108,75
538,1719,51393772179,3383,5299579
63512,51498662293,5789,430102,6114,33
751,5261592,8360,62383,71104,83175,684,2
864,33161673,5542483,67116,33b/wb/w
OBSERWATORZY:

Wirkus Krystyna 19 Zagrodnik Jerzy 26 Bańkowski Janusz 17 Demecki Paweł 16 Skorupski Piotr 5 Czyżewski Karol 3 Żywko Krzysztof 5 yuri Zakharov 11 Francisco Jimenez 24 Figiel Tadeusz 10
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10/10/2013


   Raport nr. 9/09/2013

Aktywność w miesiącu wrześniu utrzymywała się na umiarkowanym poziomie i wyniosła średnio dla R-42,99 a dla SN- 24,90. Wyniki otrzymano na podstawie przysłanych obserwacji 10 obserwatorów.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
1595597,330,51735b/w255618
26833101311,51838,7527,75263821
358,559,33114161969412731,526
454,2543,51259,5322063,536,82839,6729
553,855,3313281217362,52935,3325
640,5726,4141112280b/w3036,626,75
740,518,671511,335,52352,53531b/wb/w
82313,816151245734,75b/wb/w
OBSERWATORZY:

Wirkus Krystyna 14 Zwolińska Magdalena 2 Zagrodnik Jerzy 19 Demecki Paweł 12 Skorupski Piotr 5 Żywko Krzysztof 1 Czyżewski Karol 8 Jimenez Cebrian 20 Bańkowski Janusz 13 Figiel Tadeusz 10
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

9/09/2013


   Raport nr. 08/08/2013

Aktywność Słońca w miesiącu sierpniu nieco wzrosła i nawet niejeden raz przekroczyła dla R liczbę 100. Średnia wyniosła dla R-68,26 biorąc pod uwagę 134 obserwacje , a dla SN- 50,52 105 obserwacji.Swoje obserwacje przysłało 9 obserwatorów. Do naszego grona dołączył Jurek Bohusz. Życzę wszystkim dużo Słońca i udanych obserwacji.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
165,642,75953,6735,51782,4354,672548,8330,2
288,662,5106529,51881,8365,5264727
385,3365,81166,17371982,3358274224,5
460,33511260,65220110,33542836,6734,33
553,245,21365,6771219560294452
652,57431470,2569,25228273305054,5
757251595,871,2523109,4385,43162,2567,67
872,17351673,564,672456,544,75
OBSERWATORZY:

1.Wirkus Krystyna ( 26 ) 2.Zwolińska Magdalena ( 9 ) 3.Zagrodnik Jerzy ( 27 ) 4.Bańkowski Janusz ( 20 ) 5.Demecki Paweł ( 9 ) 6.Francisco Jimenez ( 26 ) 7.Bohusz Jerzy ( 3 ) 8.Skorupski Piotr ( 3 ) 9.Tadeusz Figiel ( 11 )
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

08/08/2013


   Raport nr. 7/07/2013

Za miesiąc lipiec swoje raporty przysłało 8 obserwatorów.Nie mniej udało nam się po raz pierwszy pokryć obserwacjami wszystkie dni. To zasługa głównie naszych dwóch obserwatorów: Jerzego Zagrodnika i Paco Jimeneza, którzy przysłali najwięcej obserwacji. Średnia liczba Wolfa R w m-cu lipcu wyniosła 58,70 a Średnia liczba plamotwórcza SN 52,31. Cieszy fakt, że dołączają do nas nowi obserwatorzy.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
153,7540,50970,7562,331752,6653,752564,246,5
272,2555,331048,66291862,8343,42649,5739,67
381,66601146481946,33292748,2842,33
47664,671249182048,255,672856,1751,5
56772,5131442144,6472971,659,75
699,33124,5144733,52239,7546,673071,857,75
79895,671560,861,672348,455,75316446,2
879,582,6163744,52450,650b/wb/w
OBSERWATORZY:

Jerzy Zagrodnik 29 Jimenez Cebrian 27 Wirkus Krystyna 23 Tadeusz Figiel 18 Zwolińska Magdalena 16 Demecki Paweł 11 Bańkowski Janusz 7 Skorupski Piotr 3
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

7/07/2013


   Raport nr. 6/06/2013

w czerwcu swoje raporty przysłało 9 obserwatorów.Wyliczona średnia liczba Wolfa wyniosła R=56,829, a liczba plamo-twórcza aktywność SN= 42,252. W czerwcu podziwialiśmy rozwój ciekawej grupy AR 1775. Wszystkim obserwatorom dziękuję za przesłanie swoich raportów i poświęcony czas na wykonanie obserwacji. Chcących obserwować Słońce razem z nami zapraszam do zalogowania się lub zgłoszenia swej kandydatury na adres: tadek-1961@o2.pl.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
137b/w926321783892565b/w
236231016181883962648b/w
34957111312199191274124
44048122315209794286640
5694713401221102115295132
647501456352292973069b/w
7363815596023100b/w31b/wb/w
82529167260247758b/wb/w
OBSERWATORZY:

Wirkus Krystyna 20 Zwolińska Magdalena 5 Zagrodnik Jerzy 21 Paco Cebrian 28 Demecki Paweł 8 Chojnacki Tomasz 5 Skorupski Piotr 3 Żywko Krzysztof 2 Figiel Tadeusz 12
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6/06/2013


   Raport nr. 5/05/2013

W maju nastąpiło wyraźne wzmożenie aktywności Słońca. Szczyt maksimum przypadł na 16.maja i w tym dniu liczba Wolfa wyniosła R 160, a liczba plamotwórcza SN 153. Uśredniona liczba Wolfa za maj wyniosła R 84, a plamotwórcza aktywność SN 56. Swoje obserwacje przesłało 10 obserwatorów. Cieszy fakt iż garną się do nas nowi i młodzi obserwatorzy. Dziękuję wszystkim za przesłane raporty.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
1911029755917137119256035
27373108930189972266296
372b/w111065619100692760b/w
485b/w12103b/w205042285925
5888513123127218267293720
6796914126882211971304627
782501511912223100b/w313011
886681616015324b/wb/wb/wb/w
OBSERWATORZY:

krystyna Wirkus 15 Magdalena Zwolińska 2 Paco Cebrian 27 Jerzy Zagrodnik 21 Paweł Demecki 10 Tomasz Chojnacki 12 Piotr Skorupski 2 krzysztof Żywko 2 Yuri Zakharov 11 Tadeusz Figiel 11
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

5/05/2013


   Raport nr. 4/4/2013

W kwietniu odnotowaliśmy dalszy wzrost aktywności na Słońcu. Uśredniona liczba Wolfa wyniosła R= 77,433 dla 28 dni obserwacyjnych, a plmotwórcza aktywność SN = 56,822 dla 25 dni obserwacyjnych. Swoje raporty nadesłało 8 członków, którym bardzo dziękuję.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
172b/w99850176551258180
288b/w109267186054267870
3b/wb/w119581194636276652
4b/wb/w1279462054502882116
571b/w1397111217076299466
691571481712260533010365
7928215706023483931b/wb/w
89861167444246354b/wb/w
OBSERWATORZY:

Paco Jimenez 24 Zagrodnik Jerzy 21 Yuri Zakharov 19 Wirkus Krystyna 15 Demecki Paweł 12 Figiel Tadeusz 10 Chojnacki Tomasz 6 Skorupski Piotr 4
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4/4/2013


   Raport nr. 3/03/2013

W miesiącu marcu nasza sekcja odnotowała nieznaczny wzrost aktywności i uśrednionej liczby Wolfa, która wyniosła R = 57,945 na 28 dni obserwacyjnych i plamotwórcza aktywność SN = 32,744 na 21 dni obserwacyjnych. Swoje raporty przesłało 10 obserwatorów. Bardzo dziękuję.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
16244941b/w1710783252215
254431068b/w188225262018
373581194b/w19b/wb/w272111
456511281622031252844b/w
568311371b/w2128b/w2972b/w
65224148879224131306054
7483515899123373431b/wb/w
8b/wb/w167578244128
OBSERWATORZY:

Paco Cebrian - 18 Krystyna Wirkus - 16 Jerzy Zagrodnik - 13 Paweł Demecki - 13 Tadeusz Figiel - 12 Yuri Zakharov - 11 Piotr Skorupski - 4 Tomasz Chojnacki- 4 Magda Zwolińska - 1 Krzysztof Żywko - 1
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3/03/2013


   Raport nr. 2/02/2013

Od jakiegoś czasu czekamy na maximum słoneczne ale z naszych obserwacji i nie tylko zresztą wynika, że to jeszcze trochę potrwa. Uśredniona liczba Wolfa w lutym wyniosła zaledwie 45,059 na 27 dni obserwacyjnych a liczba plamotwórcza SN 20,755 na 16 dni obserwacyjnych. Wszystkim obserwatorom, którzy przysłali swoje obserwacje bardzo dziękuję.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
157b/w953621776b/w2553b/w
246b/w1038b/w18b/wb/w2649b/w
37057114323194954274210
42321124435208060285652
535321328212168b/w29b/wb/w
637281426b/w22685730b/wb/w
741231522b/w2345131b/wb/w
844461623b/w2447b/w
OBSERWATORZY:

Krystyna Wirkus /7/ Jerzy Zagrodnik /10/ Yuri Zakharov /10/ Paco Cebrian /21/ Skorupski Piotr /3/ Tadeusz figiel /6/
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2/02/2013


   Raport nr. 01/01/2013

Wydawałoby się, że wraz z Nowym Rokiem się pogoda zmieni w Polsce a tu powtórka ze starego roku. Średnia względna liczba R wyniosła w styczniu 64,554. Uzyskano ją z 26 dni obserwacyjnych. Średnia względna liczba plamotwórcza SN wyniosła 26,484 z 14 dni obserwacyjnych.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
174599117b/w17b/wb/w255334
2685110112b/w18b/wb/w265327
39145111541241939b/w274726
4122b/w1286672036b/w282811
51701071389682129b/w293930
6b/wb/w14981072247b/w3044b/w
7122b/w1579b/w2356b/w3144b/w
81076616b/wb/w24b/wb/w
OBSERWATORZY:

Wirkus Krystyna /5 /ogółem 1853 Jerzy Zagrodnik /10/ ogółem 5430 Jimenez Cebrian /19/ Yuri Zakharov /4/ Piotr Skorupski /2/ Krzysztof Świtała /2/ Tadeusz Figiel /3/
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01/01/2013


   Raport nr. 10/12/2012

Grudzień był najgorszy pod względem ilości obserwacji, a co za tym idzie pod względem dni słonecznych. Ilość dni obserwacyjnych dla liczby Wolfa 30, natomiast dla SN tylko 21. Uśredniona liczba Wolfa w grudniu wyniosła R = 46,349 a dla SN = 28,312. Cieszy fakt rejestrowania się na stronie młodocianych obserwatorów. Również do grona obserwatorów dołączył nasz webmaster Krzysztof Świtała. Jest to już ostatni miesiąc w tym roku dlatego chciałbym bardzo podziękować wszystkim obserwatorom i życzyć dalszej owocnej współpracy w nowym roku 2013.

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
14926938b/w1762b/w25b/wb/w
2405310307183833266277
33732112951948b/w274910
434b/w1254862041b/w285534
567b/w138588215481294624
64612144132224758302818
734111553b/w235198318875
834181651b/w2449b/w
OBSERWATORZY:

Wirkus Krystyna - 8 Yurij Zakharov - 10 Zagrodnik Jerzy - 11 Figiel Tadeusz - 4 Świtała Krzysztof-6 Skorupski Piotr -4 Jimenez Cebrian -26
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10/12/2012

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 Następna >>